PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL A2. LLISTES PROVISIONALS D’ADMESOS.

Ja s'han publicat als taulers d'anuncis de l'IES Joan Coromines, les llistes provisionals d'admesos a les proves de nivell A2.

  • Reclamacions fins el dimarts 28 de febrer de 2023

RECORDEM que,

  • La publicació de les llistes definitives serà dimecres 1 de març de 2023
  • Les proves es realitzaran:
    • ANGLÉS, dimarts 21 de març 2023
    • FRANCÉS, dimecres 22 de març 2023

Més informació a la secretaria del centre