Pràctiques i borsa de treball

Pràctiques en empresa

Volem agrair la implicació de les empreses en la formació dels futurs tècnics, que sense les pràctiques que realitzen a les empreses no seria completa. ­

 

Es posa a disposició de les empreses una adreça de correu electrònic per a tractar els assumptes relacionats amb les práctiques que els nostres alumnes realitzen, a més dels canals habituals mitjançant els tutors de pràctiques.

iesjaume.ontinyent@gmail.com

 Informar de la creació de una borsa de treball a l'IES Jaume I, per a facilitar la inserció professional dels nostres alumnes titulats.  En el cas de que la seua empresa necessitara algun treballador amb el prefil professional del alumnes que formem, pot posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon 962385538 (preguntant per l'encarregat de la borsa de treball) o enviar un correu electrònic a la següent adreça: iesjaume.ontinyent@gmail.com especificant el perfil requerit per al lloc de treball. Desde l'IES ens posarem en contacte amb vosté per a facilitar-li una llista de titulats amb el perfil sol·licitat. ­

 

A la pàgina següent pot vorer el perfil professional de cada un dels títols que símparteixen actualment a l'IES Jaume I.

 • ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
  1. CFGM Instal·lacions de Telecomunicacions:
   • Instal·lació d'antenes terrestres i satel·lit.
   • Manteniment d'equips informàtics i telecomunicacions.
  2. CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques:
   • Instal·lador en vivenda.
   • Domòtica.
  3. CFGS Automatització Robòtica Industrial: 
   • Disseny d'automatitzacions.
   • Manteniment industrial.
 • AUTOMOCIÓ
  1. CFGM Electromecànica de vehícles:
   • Mecánic reparador de vehícles diesel i gasolina.
   • Manteniment de motocicletes.
  2. CFGS Automoció:
   • Caps de taller.
   • Peritage de vehícles.
   • Reparació de xapa.
   • Pintat de vehícles.
 • SANITAT:
  1. CFGM Emergències Sanitàries.
  2. CFGM Cures auxiliars d'infermeria
   • Cures a pacients hospitalitzats o geriatrics.
  3. CFGS Higiene bucodental:
   • Neteja de boca.
   • Prevenció de malalties bucodentals.
   • Ajuda a la consulta dental.