REPORTATGE ESPECIAL SOBRE ELS PROJECTES ERASMUS A L’IES JAUME I

El dissabte, dia 29 octubre, el Periòdic d’Ontinyent va publicar un reportatge especial dedicat íntegrament als projectes europeus duts a terme al nostre IES. La població d’Ontinyent ha pogut descobrir els projectes europeus innovadors desenvolupats a l’IES JAUME I. L’alumnat i el professorat de l’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius participen en diversos programes ERASMUS+ perquè el nostre centre aposta per la innovació educativa i la millora de la tasca docent. Tots els participants destaquen l’enriquiment vital i professional després de participar en un projecte ERASMUS+.