Admissió i Matricula de Cicles Formatius (FPB, GM i GS)

La sol·licitud d’admissió es realitzarà en la següent pàgina:  
www.telematricula.es 
IMPORTANT: Recordar que l’alumnat menor d’edat ha d’emprar el dni del pare, mare o tutor/tutora legal per agenerar la clau d’admissió  

Les persones interessades podran consultar tota la normativa en el portal de la Consellería d´Educación : 
https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio 

La participació en el procés d’admissió es realitzarà exclusivament de forma telemàtica.   

Les persones interessades podran consultar tota la normativa en la pàgina web de la Consellería d´Educación , en l´apartat:

   ” FORMACIÓ PROFESSIONAL- ADMISSIÓ”