Proves accés Cicles Formatius 2021

Termini d’inscripció del 22 al 31 de març de 2021

Més informació

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.

Inscripció:

  • Presencial

Les sol·licituds d'inscripció s'han de presentar en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen cicles de grau mitjà / superior.

  • Telemàtica.

Enviar la documentació a l'adreça de correu: 46008340.secret@gva.es

Publicació llistats d’alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 28 d’abril de 2021
Publicació llistats provisionals d’admesos: 28 d’abril de 2021
Publicació llistats definitius d’admesos i exclosos: 6 de maig de 2021

PROVES GRAU MITJÀ I SUPERIOR: 24 i 25 de maig de 2021

Publicació llistats provisionals qualificacions prova grau mitjà i superior: 31 de maig de 2021
Termini de lliurament documentació justificativa prova grau mitjà i grau superior: del 22 de març al 2 de juny de 2021, tots dos inclusivament.
Publicació llistats definitius qualificacions prova grau mitjà i superior: 4 de juny de 2021
Lliurament de certificats prova grau mitjà i superior: del 4 a l’11 de juny de 2021

Exàmens anys anteriors.