Documentació per als CFGS DAW i DAM en Modalitat Semipresencial

Aci us deixem les guies de ‘alumne per al CFGS de DAM i DAW Semipresencial. Recordeu que el curs comença aquest dimecrs 8 de setembre.

Guia de l’alumne en Semipresencial
Guia de l’alumne de DAM SP
Guia de l’alumne de DAW SP