RECUPERACIÓ D’ASSIGNATURES/MÒDULS PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS

IMPORTANT: ES RECOMANA CONSULTAR EL DOCUMENT ON S’EXPLIQUEN ELS CRITERIS I PROCEDIMENTS DE RECUPERACIÓ

CONSULTA ELS CRITERIS DE RECUPERACIÓ DELS MÒDULS DELS CICLES FORMATIUS IMPARTITS AL CENTRE ACÍ

CONSULTA ELS CRITERIS I TASQUES DE RECUPERACIÓ DE LES ASSIGNATURES DE L’ESO ACÍ