Mediació

MEDIAR ÉS IMPORTANT

QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ?

És una acció educativa i preventiva davant els conflictes entre alumnes dins del centre.

OBJECTIUS DE LA MEDIACIÓ

 • Buscar solucions dialogades als conflictes.
 • Arribar a acords acceptables per a totes les parts.
 • Millorar la convivència en el centre.

CARACTERÍSTIQUES DE LA MEDIACIÓ

 • És voluntària.
 • És confidencial.
 • Les decisions es prenen lliurament i responsablement.

QUÈ HAN DE FER ELS I LES ALUMNES SI VOLEN UTILITZAR EL SERVEI DE MEDIACIÓ?

Dirigir-se al tutor/a , a algun mediador, a algun professor/a, al servei psicopedagògic, a qualsevol membre de la directiva.

Pots també escriure en el formulari d’aquesta pàgina.

QUI POT ACCEDIR AL SERVEI DE MEDIACIÓ?

Qualsevol alumne/a que vulga solucionar un problema amb un company/a a través del diàleg.

QUI SÓN ELS MEDIADORS?

Són alumnes del centre amb aquestes característiques:

 • Sap escoltar.
 • És neutre, no afavoreix a cap part.
 • No jutja.
 • Manté la confiança.
 • Està disposat a ajudar a les parts.

Suggerències mediació

El servei de Mediació et convida a utilitzar aquesta BÚSTIA de la nostra pàgina web quan ho consideres oportú per poder ajudar a resoldre algún problema o conflicte del nostre centre. El nom i el correu són optatius