Horari lectiu setmana d’exàmens

DIMECRES
27 NOVEMBRE

DIJOUS
28 NOVEMBRE

DIVENDRES
29 NOVEMBRE

9:00 
10:30

MAT. APLICADES

C Orenga (1.16)

MAT. CIENTÍF.

S. Peris (1.12)

LLATÍ

MT Cases (0.11)

FOA

JM Palomar (2.19)

9:00 
10:30

FiQ

R Sorribes (1.12)

ECONOMIA

L Fos (1.16)

CUA

I Moreno (2.21)

GREC

MT Cases (0.11) 

VALENCIÀ

S Badenes (1.16)

J Tur (1.12)

J Garí (1.20)

       11.10

12.40 

CASTELLÀ

MJ Forner 

(Saló actes)

I Martí (1.14)

11:10
12:40

FILOSOFIA

J Abad

(Saló actes) 

ANGLÉS

N García (1.16)

P Garcia (1.14)

A Rosa (1.12)

 13.00

 14.30

HISTÒRIA

JM Castelló (1.14)

BIOLOGIA

M Rubio (1.12)

DIBUIX TÈCNIC

F Casanova (2.21)

 

 

 

2n BATXILLERAT

 

DIMARTS

26 Novembre

DIMECRES

27 Novembre

DIJOUS

28 Novembre

DIVENDRES

29 Novembre

8:55

10:30

HISTÒRIA

J Faet (1.20)

E Alcó(Saló d’actes)

CASTELLÀ

F Garrido (Saló d’actes)

I Martí (1.19)

QUÍMICA

M Benavent (1.20)

GEOGRAFIA

J Faet (1.19)

DIBUIX TÈCNIC / 

ARTS ESCÈNIQUES

F Casanova (2.20)

ANGLÉS

N Ferrís (Saló d’actes)

P García (1.19)

11:10

12:40

VALENCIÀ

S Badenes (1.20)

E Marqués (1.19)

J Tur (1.10)

GREC

MT Cases (0.11)

ECONOMIA

A Artola (1.20)

FÍSICA

L Lozano (0.09)

CULTURA A.

I Moreno (2.21)

BIOLOGIA

O Sáez (1.19)

FILOSOFIA

JC Vidal (1.19-1.20)

LLATÍ

MT Cases (0.11)

MAT APLICADES

J Peris (1.20)

MAT CIENTIF

J Gimeno (1.19)

FOA

J Palomar (2.20)

 

 

CICLES FORMATIUS

 

1r

M

I

T

J

À

HORA

26 novembre

DIMARTS

27 novembre

DIMECRES

28 novembre

DIJOUS

29 novembre

DIVENDRES

9:00

DIN. PUNT VENDA

(Isabel)

Aula 1.17

ANGLÉS

(Ana Rosa)

Aula  1.17

APLIC. INFORMÀTIQUES

(Alfredo)

Aula 2.17

FOL 

(Ivana)

Aula 1.14

11:10

MÀRQUETING  ACT.COMER.(Azucena)

Aula 1.17

GESTIÓ DE COMPRES

(Paula)

Aula 1.17

PROC. DE VENDA

(Carles)

Aula 1.17

CLASSE NORMAL

 

2n

M

I

T

J

À

HORA

26 novembre

DIMARTS

27 novembre

DIMECRES

28 novembre

DIJOUS

29 novembre

DIVENDRES

9:00

CLASSE NORMAL

ANGLÉS

(Araceli)

Aula 1.14

VENDA TÈCNICA

(Paula)

Aula 1.17

SERV. ATENCIÓ COMERCIAL

(Alfredo)

Aula 1.13

11:10

COMERÇ ELECTRÒNIC

(Magda)

Aula 2.16

TÈCN. MAGATZEM

(Isabel)

Aula 1.19

GEST. XICOT. COMERÇ

(Asun)

Aula 0.01/2.17

 

1r

S

U

P

E

R

I

O

R

HORA

26 novembre

DIMARTS

27 novembre

DIMECRES

28 novembre

DIJOUS

29 novembre

DIVENDRES

8:00

GEST. ECONÒM I FINANCERA

(Azu)

Aula 1.19

POLÍT. DE MÀRQUETING

(Carles)

Aula 2.18

MÀRQUETING DIGITAL

(Lola)

Aula 1.14

CLASSE

11:10

FOL

(Ivana)

Aula 1.12

ANGLÉS

(Tica)

Aula 1.12

INVESTIGACIÓ COMERCIAL

(Asun)

Aula 1.20

 

2n

S

U

P

E

R

I

O

R

HORA

26 novembre

DIMARTS

27 novembre

DIMECRES

28 novembre

DIJOUS

29 novembre

DIVENDRES

8:00

CLASSE 

LOGÍSTICA EMMAGATZEM.

(Lola)

Aula 1.15

GEST. PROM. PRODUCTES

(Azu)

Aula 1.15

LOGÍSTICA APROVIS.

(Isabel)

Aula 1.15

11:10

TÈCN. VENDA I NEGOCIACIÓ

(Carles)

Aula 1.15

ORGAN. EQUIPS VENDA

(Asun)

Aula 1.15

APARADORISME

(Alfredo)

Aula 1.15

ANGLÉS

(Tica)

Aula 1.15