Matrícula curs 2020-21

EXPLICACIÓ I PASSOS A SEGUIR EN RELACIÓ AMB ELS DOCUMENTS I PROCEDIMENTS INCLOSOS EN ELS SEGÜENTS APARTATS

 

  1. Se selecciona de la carpeta relativa al curs en què l'alumne es matricularà el pròxim curs.
  2. El document “Instruccions de matrícula” indica els documents que s'han d'aportar físicament en la secretaria del centre en cada cas.
  3. Es lligen les normes del centre incloses en la carpeta “Resum normes del centre”, perquè, una vegada conegudes, el dia de la matrícula es proporcione en secretaria un d'aquests models per a la seua signatura.
  4. Es consulten les normes i procediments a dur a terme el dia de la matrícula que es contenen en el document “Normes d'accés al centre i formalització de la matrícula”, perquè es puga garantir un adequat ordre i atenció el dia de matrícula assignat.
  5. Es consulta el document “Calendari de matrícula assignats” el dia i hora que s'ha assignat a cada alumne/a per a realitzar presencialment la matrícula en la secretaria de l'institut, amb el propòsit de garantir les mesures sanitàries imposades en aquesta situació d'alarma.
  6. L'alumnat que promociona a 2n de batxillerat o a 2n de FPB, ha de consultar la carpeta “Instruccions pagament taxes”, en el qual se li ha assignat dia i hora per a vindre al centre a recollir l'imprés de pagament de taxes, previ al seu pagament efectiu en les entitats financeres col·laboradores, també amb el propòsit de garantir les mesures sanitàries imposades en eta situació d'alarma.

 

Per a qualsevol consulta o aclariment, poden trucar al telèfon del centre, 965936595 o enviar un correu electrònic a 03015178@gva.es

Gràcies per la seua comprensió.