Aneu a la barra d'eines

P.I. Edició i Producció d’un Curtmetratge

DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA

El Projecte Interdisciplinari d’Edició i Producció d’un Curtmetratge és una assignatura optativa orientada a qualsevol modalitat d’ESO tant d’ensenyaments acadèmics (orientat al Batxillerat de Ciències i al d’Humanitats i Ciències Socials) com d’ensenyaments aplicats.

QUI HAURIA DE TRIAR EDICIÓ I PRODUCCIÓ D’UN CURTMETRATGE?

Aquest Projecte Interdisciplinari l’haurien de triar aquells alumnes que vulguen conéixer les eines bàsiques d’edició d’àudio i video necessàries per a l’edició i  maquetació d’un curtmetratge i també per a aquells que vulguenintegrar i millorar la seua competència digital.

PER QUÈ TRIAR EDICIÓ I PRODUCCIÓ D’UN CURTMETRATGE?

Perquè la formació en l’àrea d’Informàtica de l’alumne:

  • Desenvolupa el pensament lògic i
  • Fomenta la creativitat colectiva, l’espírit crític, la tolerància i la cooperació.
  • Millora la presa de decisions i la resolució de problemes.
  • Millora hàbits de treball tant a nivell individual com en equip.
  • Desenvolupa habilitats per a superar la frustració d’errors.
  • Incrementa l’interés i la motivació en permetre als alumnes i alumnes aprendre d’una manera més atractiva i divertida.

CONEIXEMENTS o REQUISITS PREVIS

És recomanable haver cursat l’optativa d’Informàtica en 1r, 2n i/o 3er de l’ESO o bé tindre coneixements bàsics de navegació per internet i d’ofimàtica.

METODOLOGIA

Pràctica, ús continuat de l’ordinador com a eina de treball.