Música 4ESO

MÚSICA 4t ESO (ASSIGNATURA ESPECÍFICA A TRIAR)

 

ACTIVITATS

 

 • Activitats d’interpretació i improvisació amb instruments
 • Activitats destinades a conéixer els diferents estils musicals, inclosos el jazz o la música per al cinema i videojocs, així com la funció social que té la música
 • Activitats destinades al coneixement i utilització d’eines informàtiques per al gaudi de la música, la interpretació i la creació musical

 

CONEIXEMENTS PREVIS

Els coneixements que has adquirit durant els cursos anteriors són suficients. Només és necessari tindre gust per la música i ganes d’aprendre.

 

QUI HAN DE TRIAR-LA?

Qualsevol alumne o alumna, ja que la música:

 • Fomenta el coneixement cultural i social del nostre entorn a través de les manifestacions artístiques que es venen i s’han vingut produint
 • Proporciona satisfacció personal
 • Millora capacitats intel·lectuals, com la memòria i la concentració
 • Desenvolupa la nostra creativitat
 • Millora les nostres habilitats socials mitjançant la interpretació en grup

A més, des d’un punt de vista professional hi ha múltiples oficis relacionats amb la música:

 • Oficis específicament musicals: intèrpret, compositor, constructor d’instruments…
 • Àmbit de les tecnologies i la comunicació: Organitzador d’espectacles, Tècnic de So, Tècnic d’Enregistrament, Productor discogràfic, Administrador de serveis Web musicals, Creador de programari musical…
 • Àmbit de la pedagogia i investigació: Periodista musical, Crític musical, Musicòleg, Professor de música, Músicoterapeuta…

 

METODOLOGIA

L’aprenentatge es realitza a través de la pràctica musical en les seues diferents facetes.