Informàtica 4ESO

DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA

Tecnologies de l’Informació i de la Comunicació (TIC) és una assignatura optativa orientada a qualsevol modalitat d’ESO tant ensenyaments acadèmics (orientat al Batxillerat de Ciències i al d’Humanitats i Ciències Socials) com d’ensenyaments aplicats.

QUI HAURIA DE TRIAR TIC?

L’assignatura TIC la haurien de triar aquells alumnes que vulguen integrar i millorar la seua competència digital.

PER QUÈ TRIAR TIC?

Perquè la formació en l’àrea d’Informàtica de l’alumne:

 • Desenvolupa destreses bàsiques en la utilització de fonts d’informació per a adquirir nous coneixements.
 • Fomenta l’autonomia i la iniciativa personal en aprendre a buscar i seleccionar la informació més rellevant.
 • Millora hàbits de treball tant a nivell individual com en equip.
 • Contribuye al desarrollo de la creatividad y la expresión artística a través de medios digitales.
 • Contribueix al desenvolupament de la creativitat i l’expressió artística a través de mitjans digitals.
 • Incrementa l’interés i la motivació en permetre als alumnes aprendre d’una manera més atractiva i divertida.

CONEIXEMENTS o REQUISITS PREVIS

Coneixements bàsics de navegació per internet i d’ofimàtica.

QUÈ ES TREBALLA A l’AULA?

 • Equips informàtics, sistemes operatius i xarxes.
 • Organització, disseny i producció d’informació digital.
  • Edició d’imatges.
  • Edició i maquetació de vídeo.
 • Seguretat informàtica i ètica.
 • Internet i publicació de continguts.
  • Disseny i publicació de contingut Web.

METODOLOGIA

Pràctica, ús continuat de l’ordinador com a eina de treball.