Arts escèniques i dansa

ARTS ESCÈNIQUES I DANSA. 4t ESO (ASSIGNATURA ESPECÍFICA A TRIAR)

 

ACTIVITATS

 

 • Dinàmiques de grup creatives
 • Activitats d’expressió corporal
 • Activitats de projecció de la veu
 • Desenvolupament d’un projecte comú d’escenificació i/o dansa
 • Adquisició de coneixements sobre l’evolució de la representació teatral i musical.

L’aprenentatge es realitza a través de la realització dels diferents projectes grupals de representació teatral i/o musical.

 

CONEIXEMENTS PREVIS

No és necessari tindre coneixements previs, però sí interés a conéixer el mundillo artístic i tots els seus vessants.

 

PER QUÈ TRIAR ARTS ESCÈNIQUES  I DANSA?

Perquè la formació de l’alumne/a se enriqueix ja que les arts escèniques i la dansa:

 • Millora capacitats intel·lectuals, com la memòria i la concentració
 • Millora el coneixement i control del nostre cos
 • Millora les nostres habilitats socials en potenciar el desenvolupament d’un projecte grupal
 • Desenvolupa la nostra creativitat i expressió corporal.
 • Fomenta el coneixement cultural i social del nostre entorn a través de les manifestacions artístiques que es desenvoluparan al llarg del curs.

A més, des d’un punt de vista professional hi ha múltiples oficis relacionats amb les arts escèniques i la dansa:

_ Tècnics de decorat ,utillería, maquillatge, perruqueria, scripter, so                il·luminació,etc.

_ Àmbit de la pedagogia i investigació: Maestro/a, Animador/a sociocultural,  Monitor/a; Músicoterapeuta…

 • _ Àmbit de les tecnologies i la comunicació: Organitzador/a d’espectacles,dinamitzador,presentador /a.