Taller d’aprofundiment de Matemàtiques 2ESO

Quantes vegades podria restar-se el número 1 del número 1111?

 

 

Cinc trossos de carbó, una carlota i un capell estan tirats en la gespa del jardí. Ningú els va tirar ací; no obstant això hi ha una raó perfectament lògica perquè es troben en aqueix lloc. Quin és?

Saps la resposta d’algun dels anteriors?

Vols ser capaç de resoldre aquests i altres reptes?

 

Estratègies de raonament i pensament lateral per a la resolució de problemes, es presenta per a analitzar des de diferents perspectives el mateix problema, abans de donar la resposta definitiva, ajudant a fomentar la creativitat.