Informàtica 2ESO

DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA

La Informàtica és una assignatura optativa orientada a qualsevol modalitat d’ESO tant ensenyaments acadèmics (orientat al Batxillerat de Ciències i al d’Humanitats i Ciències Socials) com d’ensenyaments aplicats.

QUI HAURIA DE TRIAR INFORMÀTICA?

L’assignatura d’Informàtica l’haurien de triar aquells alumnes que vulguen integrar i millorar la seua competència digital.

PER QUÈ TRIAR INFORMÀTICA?

Perquè la formació en l’àrea d’Informàtica de l’alumne:

 • Desenvolupa destreses bàsiques en la utilització de fonts d’informació per a adquirir nous coneixements.
 • Fomenta l’autonomia i la iniciativa personal en aprendre a buscar i seleccionar la informació més rellevant.
 • Millora hàbits de treball tant a nivell individual com en equip.
 • Contribuye al desarrollo de la creatividad y la expresión artística a través de medios digitales.
 • Contribueix al desenvolupament de la creativitat i l’expressió artística a través de mitjans digitals.
 • Incrementa l’interés i la motivació en permetre als alumnes aprendre d’una manera més atractiva i divertida.

CONEIXEMENTS o REQUISITS PREVIS

Coneixements bàsics de navegació per internet i d’ofimàtica.

QUÈ ES TREBALLA A l’AULA?

 • Sistemes Informàtics: Maquinari i Programari.
 • La Societat de la Informació.
 • Sistemes Operatius.
 • Serveis d’Internet i seguretat.
 • Presentacions de diapositives.
 • Imatge Vectorial.
 • Full de càlcul.
 • Introducció a la programació amb Intel·ligència Artificial.

METODOLOGIA

Pràctica, ús continuat de l’ordinador com a eina de treball.