Informàtica. 1ESO

DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA

La Informàtica és una assignatura optativa orientada a qualsevol modalitat d’ESO tant ensenyaments acadèmics (orientat al Batxillerat de Ciències i al d’Humanitats i Ciències Socials) com d’ensenyaments aplicats.

QUI HAURIA DE TRIAR INFORMÀTICA?

L’assignatura d’Informàtica l’haurien de triar aquells alumnes que vulguen integrar i millorar la seua competència digital.

PER QUÈ TRIAR INFORMÀTICA?

Perquè la formació en l’àrea d’Informàtica de l’alumne:

 • Desenvolupa destreses bàsiques en la utilització de fonts d’informació per a adquirir nous coneixements.
 • Fomenta l’autonomia i la iniciativa personal en aprendre a buscar i seleccionar la informació més rellevant.
 • Millora hàbits de treball tant a nivell individual com en equip.
 • Contribuye al desarrollo de la creatividad y la expresión artística a través de medios digitales.
 • Contribueix al desenvolupament de la creativitat i l’expressió artística a través de mitjans digitals.
 • Incrementa l’interés i la motivació en permetre als alumnes aprendre d’una manera més atractiva i divertida.

CONEIXEMENTS o REQUISITS PREVIS

No es requereixen coneixements previs.

QUÈ ES TREBALLA A l’AULA?

 • Sistemes Informàtics.
 • Sistemes Operatius.
 • Ús segur de les noves tecnologies.
 • Internet, eines i serveis.

 

 • Cerques d’Informació.
 • Comunicació per Internet.
 • Tractament d’Imatges.
 • Processador de Textos.
 • Introducció a la programació.

 

METODOLOGIA

Pràctica, ús continuat de l’ordinador com a eina de treball.