Francés 1ESO

OPTATIVA: FRANCÉS  1ºESO                              DEPARTAMENT DE: FRANCÉS

 

ACTIVITATS

 • Escoltar converses senzilles.
 • Comunicar en francés.
 • Exercicis de gramàtica elemental, de vocabulari.
 • Escriure textos senzills.
 • Escoltar cançons, veure vídeo-clips, pel·lícules.

 

CONEIXEMENTS O REQUISITS PREVIS

No fa falta cap coneixement previ. Es comença de zero.

QUI HAURIEN DE TRIAR-LA

 

Tots aquells que vulguen aprendre un segon idioma. (No és aconsellable per a alumne/as amb especial dificultat en l’aprenentatge i estudi de les llengües ja que seria la seua quarta llengua (castellà, valencià i anglés)

Tindre dos idiomes és sempre un avantatge, tant en l’àmbit personal, per a viatjar, etc., com en l’acadèmic (estudis a l’estranger, beques, estades Erasmus), com en el laboral (Currículum).

A més, és una optativa que es pot triar sense excepció en tots els cursos de l’ESO i de Batxillerat, arribant a un nivell B1+ al final d’aquest últim cicle.

CONTINGUTS

 

 • Fonètica.
 • Actes de parlar (salutacions, presentació, descripció…)
 • Gramàtica (verbs, determinants… )
 • Vocabulari bàsic.
 • Aspectes socioculturals etc.
 • Lectures fàcils

 

 

METODOLOGIA

S’utilitza el mètode “Essentiel et plus 1”. Editorial Santillana.

Aquest mètode inclou llibre, quadern, portfolio, CD.

A més es treballa amb lectures fàcils, cançons, vídeo-clips, reportatges, diccionaris, Internet. Es fan treballs individuals i grupals.