Educació plàstica i visual. 1ESO

ACTIVITATS

FONAMENTALMENT  LÀMINES  EN ELS QUALS EL DIBUIX, LA GEOMETRIA I EL COLOR SIGUEN FONAMENTALS EN LA SEUA ELABORACIÓ

 

CONEIXEMENTS O REQUISITS PREVIS

ALUMNES/AS AMB CERTA HABILITAT EN EL DIBUIX I EN EL MANEIG DEL COMPÀS I LES ESQUADRES

 

QUI HAURIEN DE TRIAR-LA

ALUMNES QUE  TINGUEN INTERÉS EN LES ARTS PLÀSTIQUES I EN EL DISSENY

 

CONTINGUTS

PARAL·LELISME I PERPENDICULARITAT AMB ESQUADRES, ENLLAÇOS DE CORBES AMB EL COMPÀS, DISSENY DE POLÍGONS REGULARS, DISSENY DE XARXES MODULARS, FONAMENTS DEL COLOR, DIBUIXOS A escala