Llenguatge musical 1Batx

LLENGUATGE MUSICAL 1r BATXILLERAT (ASSIGNATURA ESPECÍFICA A TRIAR)

 

ACTIVITATS

 

 • Activitats d’interpretació i improvisació amb instruments
 • Activitats destinades a aprofundir en el coneixement dels elements de la música
 • Activitats destinades a gaudir de l’audició musical
 • Activitats destinades al coneixement i utilització d’eines informàtiques per al gaudi de la música, la interpretació i la creació musical

 

CONEIXEMENTS PREVIS

Els coneixements que has adquirit durant els cursos anteriors són suficients. No és necessari haver cursat Música en 4t d’ESO. Només és necessari tindre gust per la música i ganes d’aprendre.

 

QUI HAN DE TRIAR-LA?

Qualsevol alumne o alumna perquè la música:

 • Fomenta el coneixement cultural i social del nostre entorn a través de les manifestacions artístiques que es venen i s’han vingut produint
 • Proporciona satisfacció personal
 • Millora capacitats intel·lectuals, com la memòria i la concentració
 • Desenvolupa la nostra creativitat
 • Millora les nostres habilitats socials mitjançant la interpretació en grup

A més, des d’un punt de vista professional hi ha múltiples oficis relacionats amb la música:

 • Oficis específicament musicals: intèrpret, compositor, constructor d’instruments…
 • Àmbit de les tecnologies i la comunicació: Organitzador d’espectacles, Tècnic de So, Tècnic d’Enregistrament, Productor discogràfic, Administrador de serveis Web musicals, Creador de programari musical…
 • Àmbit de la pedagogia i investigació: Periodista musical, Crític musical, Musicòleg, Professor de música, Músicoterapeuta…

 

METODOLOGIA

L’aprenentatge es realitza a través de la pràctica musical tant en les seues múltiples facetes com en els seus diferents estils.