Projecte interdisciplinari: Pensar a través del cinema

La proposta és realitzar un taller de diàleg cooperatiu, a mode de café filosòfic, a partir del visionat de pel·lícules, curtmetratges i eventualment minisèries d’acreditat valor, encara que perfectament accessibles per a vosaltres; de manera que aprenguem a gaudir de bon cinema, entretingut però també interessant, que ens convide areflexionar junts sobre els temes que tals històries aborden, i a interrogar-nos sobre la societat global i la realitat humana de la qual és espill.

Volem així fomentar el pensament crític i la reflexió en grup, especialment de caràcter ètic, a partir de de els temes i línies de debat que les pel·lícules ens suggerisquen. En esta activitat és, doncs, molt important la participació, perquè entre tots triarem les qüestions en què centrar-nos, i anirem construint l’anàlisi, contrastant les nostres opinions, i tenint en compte la diversitat de perspectives sobre les problemàtiques tractades, encara que atenent-nos sempre a les pautes que regixen el diàleg racional en la comunitat de reflexió. El resultat no podrà ser un altre més que l’enriquiment mutu.

Els materials fílmics seran seleccionats  atenent un doble criteri:

1.Per la seua temàtica: històries que il·lustren  problemes existencials, dilemes morals – amb especial atenció a l’univers adolescent, – o que susciten interrogants sobre la complexitat, els conflictes i els reptes del món contemporani, els seus antecedents històrics i tendències futures,  les nostres possibilitats d’acció en ell, etc.

(Per exemple: la relació amb la naturalesa, el paper dels mitjans d’informació i comunicació en les societats contemporànies, dilemes del desenvolupament de la intel·ligència artificial i les biotecnologies, convivència i diversitat cultural, els totalitarismes, tipus de desigualtat social, les múltiples cares de la violència, la lluita per la llibertat i la justícia…Però també l’amistat, l’amor i les relacions sexoafectivas, què entenem per èxit, el sentit de la vida, la difícil tasca d’arribar a ser un mateix/a….etc, i altres temes que puguen sorgir, referits en la mesura del possible a la vida dels joves.)

2.-Per la qualitat de les pròpies pel·lícules, de manera que eduquem la nostra mirada i la nostra sensibilitat, atesa la diversitat cultural i geogràfica, o ben històrica, de les maneres de representar el món; als seus aspectes estètics i narratius, i al seu valor artístic.

Tant per la seua temàtica i valors, com pels seus aspectes formals, les pel·lícules triades hauran de ser sempre adequades a les característiques de l’alumnat del vostre nivell, de manera que resulten atractives.

Sobre cada pel·lícula es treballaran alguns documents i textos breus i adequats per a vosaltres, que us ajuden a aprofundir en l’anàlisi dels temes abordats o suggerits per elles.

Després del visionat de les pel·lícules, i les posteriors sessions dedicades a la reflexió en grup, els alumnes haureu de fer algun treball el contingut i el format del qual decidirem en cada unitat, oferint sempre diverses possibilitats entre les quals podreu triar segons les vostres fortaleses i interessos, estant oberts a les vostres propostes.