Filosofia 4ESO

Aquesta assignatura-optativa, és una interessant iniciació a la filosofia, especialment referent a l’antropologia i l’ètica; de manera senzilla, intenta introduir a l’alumnat en conceptes filosòfics i científics claus en la cultura contemporània, i en el vocabulari i teories d’alguns pensadors.

Temes com: la felicitat, la llibertat, la societat, la diversitat cultural, la personalitat, l’impacte de la ciència i la tecnologia en la nostra vida....seran tractats des d’una perspectiva actual, però secundant-se en el saber filosòfic.

Es pretén millorar la manera de reflexionar i argumentar sobre els diferents temes tractats, així com propiciar el debat en classe, per a aprendre a expressar-nos millor. Es realitzaran exercicis pràctics, i es visionaran algunes pel·lícules amb esperit crític. I tot això, sense descurar el nivell i la preparació per al batxillerat.

QUI I PERQUÈ HAURIA DE TRIAR-LA?

És fonamental per a aquelles persones que volen continuar estudiant batxillerat, ja que l’assignatura de filosofia és obligatòria  en totes les opcions de  1r de batxiller. Òbviament, amb la base de la filosofia de quart, la matèria serà menys dificultosa que si es partira de zero, i possibilitarà uns millors resultats acadèmics.