P.I. Primers passos en el laboratori de física i química

Aquesta assignatura és una introducció al treball en el laboratori, començant amb les operacions bàsiques, les condicions de seguretat i seguint amb pràctiques interessants. Es descobriran aspectes molt interessants sobre la realitat que ens envolten d’una forma pràctica i amena.