Projecte d’investigació: Chequeamos la salut de l’economia i la societat