Projecte d’investigació: Literatura i cinema (II). Comparació d’obres literàries i adaptacions cinematogràfiques (segle XX- XXI)

La literatura ha sigut una font recurrent per al cinema. Aquest projecte d’investigació de literatura comparada interdisciplinar farà un recorregut per algunes obres emblemàtiques de la literatura universal i, també, del nostre àmbit. Com es traslladen ambients, personatges, accions i emocions d’un text a les imatges del cinema, valorant a través de l’estudi la fidelitat de l’adaptació així com les possibles modificacions. En aquest segon curs, farem un recorregut d’obres i pel·lícules del segle XX i XXI.

És un projecte de recerca documental i interpretació de la informació, de caire literari, però també humanístic i històric. El treball constarà de tres fases: recerca i interpretació de la informació (a partir de la lectura i les corresponents adaptacions cinematogràfiques de les obres seleccionades), aplicació de la informació en la redacció del treball i, per últim, una defensa oral del treball final.

El fet que la llengua vehicular de l’estudi siga en valencià, millorarà el grau d’assoliment de la llengua

tant a nivell escrit com oral.

Disciplines: Història, Geografia, Llengua i Literatura.