Horari de matriculació EBAU curs 2021-2022

La matriculació de l’alumnat en les proves d’accés a la universitat es farà presencialment de manera exclusiva en l’horari assenyalat a continuació:

  • Dimecres 25 de maig: de 9.45h a 14h
  • Dijous 26 de maig: de 11h a 12h i de 13h a 14h
  • Divendres 27 de maig: de 8h a 11h

L’alumnat ha de presentar, en el moment de formalitzar la matrícula, una fotocòpia del seu DNI i el justificant d’haver pagat les taxes per als exàmens.

La manera d’abonar les taxes es facilitarà a l’alumnat quan la UA ens el faça arribar.