Equip Directiu

 

Membres de l’Equip Directiu

Director: Sr.  Miguel García Ferrer

Vicedirectora: Sra. Carmen María Albaladejo Soler

Cap d’Estudis (Diürn): Sr. Félix Mañueco Egido

Cap d’Estudis (Nocturn): Sra. Victoria Hernández Ricarte

Cap d’Estudis de Formació Professional: Sra. Carmen Luz Gaona Urdiales

Secretari: Sr. José Manuel Mula Sáez

Vicesecretària: Sra. Antonia Vera Martínez