PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2021

Ordre que regula les proves d'accés a cicles formatius.

Resolució per la qual es convoquen les proves de l'any 2021.

Inscripció 2021: del 22 al 31 de març 2021, tots dos inclusivament.

Correu electrònic d'enviament de la sol·licitud: 03007406.secret@gva.es

Horari proves d'accés a Cicles Formatius

Grau Mitjà:

  • Convocatòria única:  el 24 i 25 de maig 2021 al matí. 

Grau Superior:

  • Convocatòria única: el 24 i 25 de maig 2021 a la vesprada.

Termini de reclamacions: 1 al 2 de juny de 10 a 12 h

Més informació disponible en la web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: proves d'anys anteriors, calendari…etc

Enllaç a proves d'accés CF grau mitjà i superior

Es recorda a les persones participants en aquestes proves d'accés que hauran de vindre proveïts del DNI, sense el qual no podran realitzar l'examen.