Orientacions per Batxillerat

ORIENTACIONS BATXILLERAT  

Aquesta informació va dirigida als alumnes que cursen 1r de batxillerat per conèixer les teues opcions de futur. Anem a intentar ajudar-te a prendre la correcta:

Abans de res, ací teniu un esquema de l’ordenació acadèmica actual: clica per accedir

1. Quins itineraris hi ha en 2n de batxillerat? 

A l’IES Francesc Tàrrega podeu cursar les modalitats següents:

  • Modalitats d’humanitats
  • Modalitat de ciències socials
  • Modalitats de ciències: el qual separem en dos vies, en funció de la tria d’assignatures troncals de modalitat
    • Orientat a ensenyaments cientific-tècnics
    • Orientat a les Ciències de la salut

A la secció de previsió de matrícula teniu un vídeo explicatiu de les assignatures.

2. Quan acabe 2n de batxillerat: quines opcions tinc?

Doncs tens dues opcions:

  • Cursar un cicle formatiu de grau superior. 
  • Cursar un grau universitari.

3. Informació dels cicles formatius

A continuació teniu enllaços amb informació de famílies professionals i estudis de grau superior.

4. Informació de graus universitaris

És important triar l’opció correcta, depenent del grau que vulgues estudiar. A les proves d’accés a la universitat, hi ha matèries que ponderen més que altres per obtenir la nota de la part específica.

Taules de ponderació de matèries per graus

A continuació tens algunes eixides d’estudis universitaris relacionats amb cada itinerari.