Proves d’accés a cicles formatius

Publicació de les qualificacions provisionals de les proves d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior.
Termini per a la reclamació de les llistes provisionals de qualificacions del 2 de juny al 6 de juny.

calif_prov_pac_gm

calif_prov_pac_gs


Els tràmits a realitzar: enviar la sol·licitud amb tota la documentació al correu de la secretària del centre, el 46014224.secretaria@edu.gva.es es amb els següents requisits:

es remetrà un únic correu electrònic en el centre docent en el qual es desitja fer la prova, en l’assumpte del qual s’han d’indicar les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant, i s’adjuntarà a aquest correu la documentació necessària”.

En aquests enllaços disposa de més informació, així com tota la documentació necessària.

Per a les proves d’accés al grau superior: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=836

Per a les proves d’accés al grau mitjà: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1909