Taxes de matrícula


Per pagar les taxes de matrícula: (Recordeu que tots els impresos cal que estiguen pagats amb el nom de l’alumne/a)

 • Accediu a l’enllaç pagament de taxes
 • A l’apartat Órgan gestor escolliu l’opció INSTITUTS D’ALACANT
 • A l’apartat Taxa escolliu l’opció corresponent, segons de que us matriculeu:
  • Expedició Historial Acadèmic Batxillerat
  •  Expedició Informe Avaluació Individualitzat
  • Targetes d’identitat
 • Trieu l’opció de matrícula que us corresponga: OrdinàriaFamília Nombrosa General Família Nombrosa Especial.
 • Marqueu, si us correspon, la casella Bonificació per discapacitat acreditada igual o superior al 33%
 • Polseu Continua i se us generarà la liquidació.
 • Empleneu els camps que s’hi demanen (Declarant o subjecte passiu) i polseu Acceptar.
 • Anoteu les dades que us ofereix l’aplicació i polseu novament Acceptar.
 • S’obrirà un document PDF amb les tres còpies de les taxes. Cal imprimir-les i pagar-les en una entitat bancària.