PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR.

- Termini d’inscripció obert del 21 al 30 de març.

- Les persones aspirants podran remetre les sol·licituds d’inscripció al correu electrònic del centre on volen fer la prova.

03003966.secret@gva.es

- Les proves d’accés seran presencials i es desenvoluparan tenint en compte les instruccions de separació entre els aspirants i amb els protocols de desinfecció i neteja fixats per les autoritats sanitàries per a garantir la seguretat de l’alumnat i professorat.

- LLISTAT D'ADMESOS PROVISIONAL PER A LA PROVA D'ACCÉS A CICLES DE GRAU MITJÀ

>>> TOTA LA INFORMACIÓ EN LA WEB DE LA CONSELLERIA... AQUÍ