Oferta Formativa

OFERTA FORMATIVA

 • Educació Secundària Obligatòria: 1r (PPEV i PPIP), 2n , 3r i 4t (PEV i PIP)
 • Batxillerat de Ciències i Tecnologia (PEV i PIP)
 • Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials (PEV i PIP)
 • 1r i 2n C. Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa
 • 1r i 2n C. Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances
 • 1r i 2n C. Formatiu de Grau Mitjà d’ Instal·lacions i Manteniment Electromecànic
 • Programa de Diversificació Curricular (3r i 4t)
 • 1r FP Bàsica en Servicis Administratius
 • 2n Programa de Qualificació Professional Inicial d’Operacions Auxiliars de Servicis Administratius i Generals
 • 1r FP Bàsica en Fabricació i Muntatge
 • 2n Programa de Qualificació Professional Inicial d’Operacions Auxiliars de Fabricació Mecànica
 • Contract Programa
  • Compensatòria
  • Èxit
  • Ampliació Horària