Documentació

EL CENTRE

pmobil

Normativa Ús del mòbil - CURS 21/22

La normativa de l'ús de mòbil ha canviat aquest curs 21-22.

documentació

Normativa VAGA alumnat IES Camp de Túria

Per a veure-la, descarrega el document.

documentació

Model VAGA Alumnat-Justificació

Autorització per a la no-assistència a classe de l’alumnat per motiu de convocatoria de VAGA.

reglament règim intern

Reglament de règim interior

El present Reglament de Règim Intern tracta d'establir les normes d'actuació dels/les protagonistes de l’ensenyament que conformen el centre, ja que és responsabilitat dels diferents col·lectius de la comunitat educativa mantenir-lo actualitzat de manera que s’adeqüe a la realitat existent en cada moment.

pla_transicio

Pla de Transició

Es pretén essencialment facilitar la adaptació de l’alumnat de sisé de primària al centre de secundària i millorar la continuïtat del procés educatiu.

evacuacio

Mesures d'emergència

La informació que conté aquest document, es té en compte per a determinar les estratègies d’actuació davant de cada situació d’emergència concreta que es presente, sobre la base del que preveu este pla.