II FIRA FP 2021

CICLE FORMATIU: ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA

CICLE FORMATIU: DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB

CICLE FORMATIU: DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

CICLE FORMATIU: ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA

CICLE FORMATIU: ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS