DAW

Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW)

Quina titulació s'obté?

Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web.

 

Què sabràs fer quan finalitzes els estudis?

 • Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats d'ús i els criteris establits.
 • Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat.
 • Gestionar servidors d'aplicacions adaptant la seua configuració en cada cas per a permetre el desplegament d'aplicacions web.
 • Gestionar bases de dades, interpretant el seu disseny lògic i verificant integritat, consistència, seguretat i accessibilitat de les dades.
 • Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, objectes d'accés i eines de mapatge adequats a les especificacions.
 • Integrar continguts en la lògica d'una aplicació web, desenvolupant components d'accés a dades adequades a les especificacions.
 • Desenvolupar interfícies en aplicacions web d'acord amb un manual d'estil, utilitzant llenguatges de marques i estàndards web.
 • Desenvolupar components multimèdia per a la seua integració en aplicacions web, emprant eines específiques i seguint les especificacions establides.
 • Integrar components multimèdia en la interfície d'una aplicació web, realitzant l'anàlisi d'interactivitat, accessibilitat i usabilitat de l'aplicació.
 • Desenvolupar i integrar component programari a l'entorn del servidor web, emprant eines i llenguatges específics, per a complir les especificacions de l'aplicació.
 • Desenvolupar serveis per a integrar les seues funcions en altres aplicacions web, assegurant la seua funcionalitat.
 • Integrar serveis i continguts distribuïts en aplicacions web, assegurant la seua funcionalitat.

 

Què podràs fer quan finalitzes els estudis?

 • Pots treballar en empreses o entitats públiques o privades tant per compte d'altri com pròpia, exercint el seu treball en l'àrea de desenvolupament d'aplicacions informàtiques relacionades amb entorns Web (intranet, extranet i internet). Per exemple, pots treballar de:
  • Programador Web.
  • Programador Multimèdia.
  • Desenvolupador d'aplicacions en entorns Web.
 • Pots continuar estudiant:
  • Cursos d'especialització professional.
  • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls professionals d'acord amb la normativa vigent.
  • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions d'acord amb la normativa vigent.

Com s'estructuren els estudis?

El cicle té una duració de 2000 hores, repartides en 2 cursos acadèmics. La distribució de mòduls per curs és la següent:

Mòduls Professionals - Primer Curs Hores
1. Sistemes informàtics. 160
2. Bases de dades. 160
3. Programació. 256
4. Llenguatges de marques i sistemes de gestió de la informació. 96
5. Entorns de desenvolupament. 96
6. Anglés. 96
5. Formació i orientació laboral. 96
Mòduls Professionals - Segon Curs Hores
1. Desenvolupament web en entorn client. 140
2. Desenvolupament web en entorn servidor. 160
3. Desplegament d'aplicacions web. 80
4. Disseny d'interfícies web. 120
5. Empresa i iniciativa emprenedora. 60
6. Anglés 40
7. Formació en centres de treball. 400
8. Projecte de desenvolupament d'aplicacions web. 40

Què és la FCT?

La FCT o Formació en Centre de Treball és un mòdul més que es cursa en empreses relacionades amb els estudis realitzats. Tenen lloc en finalitzar la formació en el centre educatiu, completant-la i fent tasques pròpies de la professió. La seua duració és de 400 hores i es realitzarà normalment en el tercer trimestre del segon curs. Tens més informació ací

 

Quines opcions d'estudi de DAW tinc en l'IES Camp de Morvedre?

Actualment l'IES Camp de Morvedre ofereix 2 modalitats:

  • Presencial. En horari de 8h - 15h
  • Semipresencial. Per a més informació sobre el funcionament de l'aquesta modalitat prem ací.