ASIX

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX)

Quina titulació s'obté?

Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.

 

Què sabràs fer quan finalitzes els estudis?

 • Administrar sistemes operatius de servidor, instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat per a assegurar el funcionament del sistema.

 • Administrar serveis de xarxa (web, missatgeria electrònica i transferència d'arxius, entre altres) instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat.

 • Implantar i gestionar bases de dades instal·lant i administrant el programari de gestió en condicions de qualitat, segons les característiques de l'explotació.

 • Avaluar el rendiment del dispositiu maquinari identificant possibilitats de millores segons les necessitats de funcionament.

 • Determinar la infraestructura de xarxes telemàtiques elaborant esquemes i seleccionant equips i elements.

 • Integrar equips de comunicacions en infraestructures de xarxes telemàtiques, determinant la configuració per a assegurar la seua connectivitat.

 • Administrar usuaris d'acord amb les especificacions d'explotació per a garantir els accessos i la disponibilitat dels recursos del sistema.

 • Diagnosticar les disfuncions del sistema i adoptar les mesures correctives per a restablir la seua funcionalitat.

 • Gestionar i/o realitzar el manteniment dels recursos de la seua àrea (programant i verificant el seu compliment), en funció de les càrregues de treball i el pla de manteniment

 

Què podràs fer quan finalitzes els estudis?

 • Pots treballar en l'àrea d'informàtica d'entitats que disposen de sistemes per a la gestió de dades i infraestructura de xarxes (intranet, internet i/o extranet). Per exemple, pots treballar de:

  • Tècnic en administració de sistemes.

  • Responsable d'informàtica.

  • Tècnic en serveis d'Internet.

  • Tècnic en serveis de missatgeria electrònica.

  • Personal de suport i suport tècnic.

  • Tècnic en teleassistència.

  • Tècnic en administració de base de dades.

  • Tècnic de xarxes.

  • Supervisor de sistemes.

  • Tècnic en serveis de comunicacions.

  • Tècnic en entorns web.

 • Pots continuar estudiant:

  • Cursos d'especialització professional.

  • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls professionals d'acord amb la normativa vigent.

  • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions d'acord amb la normativa vigent.

 

Com s'estructuren els estudis?

El cicle té una duració de 2000 hores, repartides en 2 cursos acadèmics. La distribució de mòduls per curs és la següent:

Mòduls Professionals - Primer Curs Hores
1.Implantacción de sistemes operatius. 224
2. Planificació i administració de xarxes. 192
3. Fonaments de maquinari. 96
4. Gestió de bases de dades. 160
5. Llenguatge de marques i sistemes de gestió de la informació. 96
6. Anglés96
7. Formació i orientació familiar96
Mòduls Professionals - Segon Curs Hores
1. Administració de sistemes operatius. 120
2. Serveis de xarxa i internet. 120
3. Implantació d'aplicacions web. 100
4. Administració de sistemes gestors de bases de dades. 60
5. Seguretat i alta disponibilitat. 100
6. Empresa i iniciativa emprenedora. 60
7. Anglés96
8. Formació en Centres de Treball. 400
9. Projecte d'administració de sistemes informaticos en xarxa. 40

Què és la FCT ?

La FCT o Formació en Centre de Treball és un mòdul més que es cursa en empreses relacionades amb els estudis realitzats. Tenen lloc en finalitzar la formació en el centre educatiu, completant-la i fent tasques pròpies de la professió. La seua duració és de 400 hores i es realitzarà normalment en el tercer trimestre del segon curs. Tens més informació ací

Quines opcions d'estudi d'AGAFAR tinc en l'IES Camp de Morvedre ?

Actualment l'IES Camp de Morvedre ofereix 2 modalitats:

 • Presencial torn de matins. En horari de 8h - 15h
 • Semipresencial. Per a més informació sobre el funcionament de l'aquesta modalitat prem ací.