Banc de Llibres

Estimades famílies, vos comuniquem que els participants al banc de llibres, haveu de venir el pare o la mare (amb el DN I) a tornar els llibres en el seu horari, per tal d’evitar cues i temps d’espera. Cas de no poder venir el pare o la mare, pot venir un major d’edat, amb el seu DNI, una fotocopia del DNI d’un dels pares de l’alumne.
Recordem abans de tornar el llibres a casa cal fer:

  • Netejar les cobertes de plàstic de tots els llibres.
  • Esborrar tot allò que tinguin escrit o subratllat a llapissera.
  • Revisar i reparar les puntes de les portades i contraportades dels llibres. Si un alumne fa malbé o perd un llibre, la responsabilitat recau sobre la família, que haurà d’abonar l’import del llibre al número de compte del centre (ES 80-2038-5829-0460-0058-0639). El llistat de preus estarà publicat al centre.

Horaris del banc de llibres