COVID’19

En aquesta pàgina en trobaràs en els distints documents que s’han elaborat per redactar el pla de contingència.

Disposem d’un pla general i d’una sèrie d’annexos adaptats a les característiques del nostre centre