Matrícula 3r d’ESO Curs 2022-23

Matricula 3r d'ESO

Nom de l'alumne(Required)
Adreça(Required)
MM slash DD slash YYYY
Nom del Pare(Required)
Nom de la Mare(Required)
No convivència dels progenitors
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'alguns dels progenitors?

A l'alumnat se li assignaran dues assignatures, UNA DE CADA BLOC. En cada bloc, l'alumne ha de triar per ordre de preferència totes les assignatures

Max. file size: 30 MB.
Adjuntar justificant de l'abonament de 35 euros. Entitat bancària: Caixa Rural d'Algemesí Compte: ES26-3117-0004-27-2084097126
Política de privacitat(Required)