Tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar

Duració de l'estudi:

2000 hores

Requisits d'accés:

Pots accedir a un cicle de grau mitjà quan reunisques algun dels següents requisits:

Accés directe:

 • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d'un nivell acadèmic superior.

 • Estar en possessió d'un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).

Accés mitjançant prova (per als qui no tinguen algun dels requisits anteriors)

Què aprendré i fer?

 • Recepcionar, emmagatzemar i distribuir el material de perruqueria, controlant el seu consum i l'estoc.
 • Atendre el client en totes les fases del procés, aplicant procediments establits.
 • Comprovar l'estat del cabell i cuir cabellut, manejant instruments d'observació.
 • Preparar i posar a punt el lloc de treball i instal·lacions, mantenint-los en condicions òptimes per a la seua utilització.
 • Realitzar canvis de forma permanents en el cabell, seguint les especificacions establides.
 • Tenyir i descolorir la tija capil·lar seleccionant cosmètics, tècniques i procediments.
 • Canviar la longitud del cabell seleccionant eines, accessoris i útils segons les diferents tècniques i estils de tall.
 • Efectuar pentinats i recollits, amb o sense pròtesis piloses, personalitzant-los i adaptant-los a les necessitats del client.
 • Aplicar tècniques de manicura i pedicura per a l'embelliment i cures de les mans, peus i ungles.
 • Realitzar tècniques de barberia i perruqueria masculina identificant les demandes i necessitats del client.

En finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

 • Perruquer/ a.
 • Barber/a
 • Tècnic/a en coloracions capil·lars.
 • Tècnic/a en canvis de forma del cabell.
 • Tècnic/a en tall de cabell.
 • Tècnic/a en posticería.
 • Tècnic/a en manicura.
 • Tècnic/a en pedicura.
 • Tècnic/a o agent comercial d'empreses del sector.
 • Recepcionista en empreses perruqueria.
 • Demostrador/a d'equips, cosmètics i tècniques de perruqueria.

Continuar estudiant:

 • La preparació per a realitzar la prova d'accés a cicles de grau superior.
 • Un altre cicle de Formació Professional de Grau Mitjà amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls professionals d'acord amb la normativa vigent.
 • El Batxillerat en qualsevol de les seues modalitats.

Quines són les eixides professionals?

Aquest professional exerceix la seua activitat en . empreses d'imatge personal dedicades als processos de perruqueria d'ús social, on desenvolupa tasques de: prestació de serveis; comercialització; aprovisionament; qualitat; protecció enfront de riscos i control d'efluents i residus. Solen actuar per compte d'altri, integrant-se en equips de treball amb persones del seu mateix, inferior o superior nivell de qualificació.

Pla de formació:

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són els següents:

 • Pentinats i recollits.
 • Coloració capil·lar.
 • Cosmètica per a perruqueria.
 • Tècniques de tall del cabell.
 • Canvis de manera permanent en el cabell.
 • Perruqueria i estilisme masculí.
 • Anàlisi capil·lar.
 • Estètica de mans i peus.
 • Imatge corporal i hàbits saludables.
 • Màrqueting i venda en Imatge Personal
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.