ADMISSIÓ 2022/23

 

L'alumnat procedent dels col·legis adscrits al centre NO HA DE REALITZAR L'ADMISSIÓ, per defecte seran alumnes de l'IES Bernat de Sarrià. Els respectius col·legis informaran del procés de matrícula al seu alumnat.

L'alumnat a les etapes d'ESO, FPB, Cicles o batxillerat que continua els seus estudis dins de la mateixa etapa educativa NO HA DE REALITZAR L'ADMISSIÓ, ja que per defecte tenen reservada la plaça per al pròxim curs. Els tutors dels grups de l'IES repartiran als alumnes el sobre de matrícula i les intruccions.

¿Qui ha de fer l'admissió?

– Alumnat de col·legis no adscrits a l’IES Bernat de Sarrià que el pròxim any volen cursar 1r d’ESO a l’IES Bernat de Sarrià.

– L'alumnat que el pròxim any ha de cursar per primera vegada  el primer curs d’una nova etapa educativa: 1r FPB, 1r de batxillerat, 1r de cicle formatiu de grau mitjà o superior.

– L'alumnat que el pròxim any preveu que repetirà el curs de 1r de batxillerat i/o repetirà curs amb canvi de modalitat de 1r de batxillerat

– L’alumnat de 4t d’ESO que vullga fer batxillerat o un cicle formatiu.