Oferta pública per a cobrir plaça de professorat especialista en costura