Transport escolar

RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2019, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2019-2020.

Els pares, mares o tutors de l’alumnat que siguen usuaris de l’Aplicació ÍTACA Web Família  podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d’ajuda. Si no han canviat les dades facilitades, hauran d’imprimir, signar i presentar l’esborrany en el centre.
L’alumnat de nou ingrés pot demanar l’annex a Consergeria en comprar el sobre de matrícula.