Banc de Llibre – Participació

Participació per primera vegada curs 2024-2025.

Aquelles famílies, representants o tutors legals de l'alumnat matriculat en Educació Secundària Obligatòria o en Formació Professional Bàsica que vulguen participar i incorporar-se al Programa del Banc de Llibres del curs 2024-2025 per primera vegada han de cumplimentar el formulari telemàtic que es troba al següent enllaç.

Aquesta sol·licitut emplenada i signada s'ha d'entregar a la secretaria del centre.