Admissió 2024-25. Règim especial: Cicle Final de Tècnic Esportiu Vela

 

Calendari

Sol·licitud d’admissió ordinàriaDe l’1 al 4 de juliol
Publicació de les llistes provisionals de persones admeses5 de juliol
Reclamacions de les llistes provisionals de persones admesesDel 8 al 10 de juliol
Publicació de les llistes definitives de persones admeses11 de juliol
Matrícula en el centreDel 11 al 16 de juliol
Publicació de la llista de vacants17 de juliol

INSTRUCCIONS PER A L’ADMISSIÓ

Tota la documentació ha de presentar-se també presencialment o per correu postal certificat

(IES Violant de Casalduch – a/a Secretaria- Av. de Castelló s/n. 12560 Benicàssim)

de l’1 al 4 de juliol   

  1. Descarrega els documents d’aquesta carpeta 
  1. Després d’emplenar-los, guarda’ls en PDF. 
  1. Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents: 
  • Sol·licitud d’admissió corresponent (annex VIII- Cicle Final). 
  • Documentació identificativa de l’alumnat (fotocopia compulsada DNI, NIE o equivalent) 
  • Requisit acadèmic: fotocòpia compulsada del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics; o certificat de superació de la prova substitutiva per l’admissió als cicles de grau mitjà; en el cas de titulació estrangera, homologació de ESO per part del Ministeri. 
  • Certificat de notes del cicle inicial, excepte si ha realitzat aquests estudis a l’IES Violant de Casalduch. 
  • Certificat de notes del cicle final de tècnic esportiu de vela, si l’alumne ha realitzat abans el cicle final de tècnic esportiu de vela i vol matricular-se només del bloc comú o de l’altre aparell (tenint el bloc comú aprovat), excepte si ha realitzat aquests estudis a l’IES Violant de Casalduch. 
  • Certificat acreditatiu de discapacitat, si se sol·licita per esta via de reserva. 
  • Documentació acreditativa de la condició de règim d’acolliment residencial o familiar, si és procedent. 

En l’assumpte del correu electrònic indica el nom i cognoms de l’alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, Règim especial. 

Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Envia el missatge de nou. (si envies dos correus seguits només, rebràs confirmació del primer, per exemple, matrícula de dos germans)

Els preus de cada bloc del curs es poden consultar ací.

Informació al web de la Federació