Banc de Llibres

Calendari de lliurament de llibres: (només per a l’alumne/a que promociona)

 • Divendres 9 de juliol de 10:00 a 13:00 devolució de lots 1r ESO.

 • Dilluns 12 de juliol de 10:00 a 13:00 devolució de lots 2n ESO.

 • Dimarts 13 de juliol de 10:00 a 13:00 devolució de lots 3r ESO, 3r PMAR y 1r CFB.

 • Dimecres 14 de juliol de 10:00 a 13:00 devolució de lots 4t ESO, PR4 y 2n CFB

Els alumnes que finalment repeteixin curs NO hauran de lliurar el lot de llibres, el mantindran per al curs següent.

 

INSTRUCCIONS DE DEVOLUCIÓ DE LOTS DEL BANC DE LLIBRES

 • S’habilitaran dos punts de lliurament a l’entrada principal de centre amb un accés i sortida degudament senyalitzats.
 • Només es realitzarà el lliurament presencial sota les condicions de seguretat i higiene establertes per la normativa vigent.
 • S’ha d’anar amb mascareta i únicament en la franja horària assignada.
 • Si no pot assistir en l’horari determinat pot contactar amb el centre per concertar cita prèvia per a un altre moment.
 • El lot de llibres s’entregarà en una bossa (preferiblement de paper) amb el nom i el curs de l’alumne i es comprovarà que el lot està complet.
 • Els llibres es tornaran sense folre, sense etiquetes identificatives, i sense el nom de l’alumne.
 • Els llibres es tornaran sense notes adhesives (Post-it) ni papers entre les pàgines.
 • Es recorda que queda expressament PROHIBIT::
  • Subratllar amb llapis, bolígraf, retoladors o marcadors.
  • Resoldre els exercicis proposats.
  • Fer dibuixos o posar adhesius.
  • Doblar les fulles per marcar els temes.
  • Embrutar les pàgines amb qualsevol producte.
  • Trencar, arrugar o mullar qualsevol full de el llibre.
 • En el cas d’assignatures que tinguin els llibres per volums trimestrals, es consideraran com un sol llibre, i no pot lliurar-los en cas que falti un.
 • En cas de pèrdua o deteriorament d’un llibre tant a la fin com al llarg de el curs, aquest haurà de ser reposat. En cas contrari, l’alumne causarà baixa immediatament al Banc de Llibres i no podrà exercir el dret a rebre llibres en préstec..