MATRÍCULA DEL DILLUNS 26 Al DIJOUS 29 DE JULIOL

L’alumnat que ha sigut admés haurà de formalitzar la matrícula en la secretaria del centre des del dilluns 26 al dijous 29 de juliol en horari de 9:00h a 12:00h. Per a recollir la documentació necessària hauran de passar pel centre. Una altra documentació que hauran de aportar: Fotocòpia DNIs Fotocòpia del llibre de família, justificació família nombrosa (si escau) … Llegiu més MATRÍCULA DEL DILLUNS 26 Al DIJOUS 29 DE JULIOL

LLISTAT LLIBRES DE TEXT CURS 2021/2022

Tots els llibres d’ESO, excepte els quadernets de treball són de la Xarxa. L’alumnat que vaja a cursar 3er PMAR i 4t PR4 NO ha de comprar cap llibre fins al mes de setembre.   LLIBRE DE TEXT DE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 2on BATXILLERAT: LCLB2. Lengua castellana y literatura.  Ed. Vicens Vives. ISBN 978-84-682-7075-3 … Llegiu més LLISTAT LLIBRES DE TEXT CURS 2021/2022