Aneu a la barra d'eines

Exàmens de pendents

Els exàmens d’assignatures pendents de Primer de Batxillerat del departament de cultura clàssica es realitzaran en el següent horari: Examen de Llatí Dimarts 13 d’abril de 12.10 a 13.20 Aula Sadako Examen de Grec Dijous 15 d’abril d’11.00 a 12.10 Aula Sadako

Exámenes de pendientes

Los exámenes de asignaturas pendientes de Primero de Bachillerato del departamento de cultura clásica se realizarán en el siguiente horario: Examen de Latín Martes 13 de abril de 12:10 a 13:20 Aula Sadako Examen de Griego Jueves 15 de abril de 11:00 a 12:10 Aula Sadako

Exàmens de pendents

Els exàmens de pendentes de Primer de Batxillerat del departament de cultura clàssica es realitzaran en l’horari següent: Examen de Llatí Dimarts 13 de abril de 12:10 a 13:20 Aula Sadako Examen de Grec Dijous 15 de abril de 11:00 a 12:10 Aula Sadako

Exàmens PAU curs 20-21

Amb data 21 de gener la coordinació universitària ha fixat les condicions de l’examen per al curs actual. La informació es pot consultar ací: http://innova.gva.es/es/web/universidad/informacion-pau Els exàmens tindran  les mateixes característiques que el curs 19-20, per la qual cosa apareixeran dos textos per a traduir un i preguntes comunes als dos textos per a triar … Llegiu més

Aules

Des de l’1 d’octubre comencem a utilitzar Aules en les assignatures de Llatí i Grec. L’alumnat haurà d’accedir a Aules per a consultar materials i tasques, especialment en els cursos amb activitat semipresencial. En les assignatures presencials de Segon de Batxillerat s’entregaran tasques i rebran correccions per Aules.

Assignatures pendents

DEPARTAMENT DE CULTURA CLÀSSICA ALUMNAT AMB ASSIGNATURES PENDENTS L’alumnat amb la matèria pendent del curs anterior tindrà la possibilitat d’examinar-se d’aquesta matèria en dues convocatòries. La primera convocatòria serà el mes de gener i la segona el mes d’abril, en les dates assignades pel departament o en la setmana o setmanes assignades pel centre. La … Llegiu més

Asignaturas pendientes

DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA ALUMNADO CON ASIGNATURAS PENDIENTES El alumnado con la materia pendiente del curso anterior tendrá la posibilidad de examinarse de dicha materia en dos convocatorias. La primera convocatoria será en el mes de enero y la segunda en el mes de abril, en las fechas asignadas por el departamento o en la … Llegiu més

Materials per a les assignatures

En les diferents assignatures s’explicarà a l’alumnat quins materials han d’utilitzar. Aquests materials seran: anotacions preparades pel departament diccionari de llatí (només Llatí II) diccionari de grec (només Grec II) L’alumnat de llatí de 4t, llatí I i Grec I no necessitarà diccionari.