EDUCACIÓ SECUNDARIA

L’etapa de l’educació secundària obligatòria forma part de l’ensenyança bàsica, té caràcter obligatori i gratuït. Aquesta etapa educativa comprén quatre cursos, que se seguixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d’edat. L’alumnat pot accedir al primer curs l’any natural en què complisca 12 anys i amb caràcter general té dret a estar escolaritzat en règim ordinari fins als 18 anys, complits l’any en què finalitze el curs.

L’IES Bellaguarda té autoritzades 15 unitats educatives en horari intensiu al matí amb el programa lingüístic d’ensenyament en valencià i el d’incorporació progressiva.

L’educació secundària obligatòria s’organitza en matèries diferenciades, tenint en compte tant la finalitat d’una educació comuna com la necessària atenció a la diversitat de l’alumnat.

Més informació en la web de la Conselleria. [Clica ací]

A continuació, teniu el pla d’estudis amb el recull de les diferents matèries que s’imparteixen en el curs 2017-2018:


 PLA D’ESTUDIS D’ESO


1 ESO

2 ESO

3 ESO

4 ESO ACAD

4 ESO APLIC

Troncals

Troncals

Troncals

Troncals

Biologia i Geologia

Geografia i Història

Castellà: llengua i literatura

Matemàtiques

Llengua estrangera

Física i Química

Geografia i Història

Castellà: llengua i literatura

Matemàtiques

Llengua estrangera

Biologia i Geologia

Física i Química

Geografia i Història

Castellà: llengua i literatura

Llengua estrangera

Geografia i Història

Castellà: llengua i literatura

1ª Llengua estrangera

Matemàtiques orientades a l’ensenyament acadèmic

Geografia i Història

Castellà: llengua i literatura

1ª Llengua estrangera

Matemàtiques orientades a l’ensenyament aplicades

Tecnologia

Específiques obligatòries

Troncals opcionals

Troncals opcionals

Troncals opcionals

Educació Física

Música

Tecnologia

Educació Física

Música

Tecnologia

Educació plàstica, visual…

 

I cal triar una matèria entre les següents:

Matemàtiques orientades a l’ensenyament acadèmic

Matemàtiques orientades a l’ensenyament aplicat

Per a Batxillerat en ciències:

Biologia i Geologia

Física i Química

Per a Batxillerat HCSS:

Economia

Llatí

I cal triar una matèria entre les següents:

Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial

Ciències Aplicades a l’Activitat Professional

Específiques opcionals

Específiques obligatòries

Específiques obligatòries

Específiques obligatòries

 

I cal triar una matèria entre les següents:

Religió

Valors Ètics

I cal triar una matèria entre les següents:

Religió

Valors Ètics

Educació Física

Música

Educació plàstica, visual…

Educació Física Educació Física

Lliure configuració autonòmica obligatòria

Específiques opcionals

Específiques opcionals

Específiques opcionals

Valencià: llengua i literatura

Tutoria

Valencià: llengua i literatura

Tutoria

I cal triar una matèria entre les següents:

Religió

Valors Ètics

I cal triar una matèria entre les següents:

Cultura Clàssica

Tecnologia

Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial

2ª Llengua Estrangera

I cal triar una matèria entre les següents:

Religió

Valors Ètics

I cal triar dos matèries entre les següents:

Cultura Científica

Cultura Clàssica

Educació plàstica, visual…

Filosofia

Música

2ª Llengua Estrangera Francès

TIC

Tecnologia

I cal triar una matèria entre les següents:

Religió

Valors Ètics

I cal triar dos matèries entre les següents:

Cultura Científica

Cultura Clàssica

Educació plàstica, visual…

Filosofia

Música

2ª Llengua Estrangera Francès

TIC

Tecnologia

Lliure configuració autonòmica opcional

Lliure configuració autonòmica obligatòries

Lliure configuració autonòmica obligatòries

Lliure configuració autonòmica obligatòries

I cal triar una matèria entre les següents:

Informàtica

Educació Plàstica

Segona llengua estrangera Francès

Reforç instrumental de Llengua

Reforç instrumental de matemàtiques

I cal triar una matèria entre les següents:

Informàtica

Segona llengua estrangera Francès

Cultura Clàssica

Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial

Reforç de llengua

 

Valencià: llengua i literatura

Tutoria

Valencià: llengua i literatura

Tutoria

Valencià: llengua i literatura

Tutoria

Lliure configuració autonòmica opcional

 

 

I cal triar una matèria entre les següents:

Informàtica

Segona llengua estrangera Francès

Cultura Clàssica

Tecnologia

Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial

 

 

 

BATXILLERAT

El Batxillerat forma part de l’Educació Secundària i comprén dos cursos acadèmics, que els estudiants cursaran generalment a partir dels setze anys d’edat. El Batxillerat es desenrotlla en tres modalitats: Arts, Ciències i Tecnologia, i Humanitats i Ciències Socials. L’IES Bellaguarda t’ofereix en horari de matí i nocturn la formació necessària que et permet accedir a les diverses opcions d’estudis superiors, tant universitaris com de Formació professional específica de grau superior. Les modalitats que s’imparteixen al centre són:

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS (horari matí i noctun)

CIÈNCIES (horari matí i noctun)

ARTS (horari matí)

  • Cartell informatiu nocturn. [PDF]
  • Informació dels estudis en règim de nocturn. [PDF]

Més informació en la web de la Conselleria. [Clica ací]

A continuació teniu el pla d’estudis amb el recull de les diferents matèries que s’imparteixen en el curs 2017-2018 en 1r i 2n de batxillerat:


 PLA D’ESTUDIS DE 1r BATXILLERAT


CIÈNCIES

HUMANITATS

CCSS

ARTS

Troncals

Filosofia

Llengua Castellana i literatura I

Primera llengua estrangera

Matemàtiques I

Filosofia

Llengua Castellana i literatura I

Primera llengua estrangera

Llatí I

Filosofia

Llengua Castellana i literatura I

Primera llengua estrangera

Matemàtiques aplicades a les CCSS I

Filosofia

Llengua Castellana i literatura I

Primera llengua estrangera

Fonaments de l’art I

Troncals opcionals

Física i Química

I cal triar una matèria entre les següents:

Dibuix Tècnic I

Biologia i Geologia

Grec I

I cal triar una matèria entre les següents:

Historia del Món Contemporani

Literatura Universal

Economia

I cal triar una matèria entre les següents:

Història del Món Contemporani

Literatura Universal

Cultura Audiovisual I

I cal triar una matèria entre les següents:

Història del Món Contemporani

Literatura Universal

Específiques

Educació Física Educació Física Educació Física Educació Física

Específiques opcionals

I cal triar una matèria entre les següents:

Tecnologia Industrial I

Tecnologies de la Informació i de la Comunicació

Llenguatge i pràctica musical

Francés Segona Llengua Estrangera 

Dibuix Artístic I

I cal triar una matèria entre les següents:

Tecnologia Industrial I

Tecnologies de la Informació i de la Comunicació

Llenguatge i pràctica musical

Francés Segona Llengua Estrangera 

Dibuix Artístic

I cal triar una matèria entre les següents:

Tecnologia Industrial I

Tecnologies de la Informació i de la Comunicació

Llenguatge i pràctica musical

Francés Segona Llengua Estrangera 

Dibuix Artístic

I cal triar una matèria entre les següents:

Tecnologia Industrial I

Tecnologies de la Informació i de la Comunicació

Llenguatge i pràctica musical

Francés Segona Llengua Estrangera 

Dibuix Artístic

Específiques opcionals

I cal triar una matèria entre les següents:

Cultura Científica

Anatomia Aplicada

Religió

Volumen

I cal triar una matèria entre les següents:

Cultura Científica

Anatomia Aplicada

Religió

Volumen

I cal triar una matèria entre les següents:

Cultura Científica

Anatomia Aplicada

Religió

Volumen

I cal triar una matèria entre les següents:

Cultura Científica

Anatomia Aplicada

Religió

Volumen

Lliure configuració autonòmica obligatòria

Valencià: Llengua i literatura

Tutoria

Valencià: Llengua i literatura

Tutoria

Valencià: Llengua i literatura

Tutoria

Valencià: Llengua i literatura

Tutoria

 


 PLA D’ESTUDIS DE 2n BATXILLERAT


CIÈNCIES

HUMANITATS

CCSS

ARTS

Troncals

Historia d’Espanya

Llengua Castellana i literatura II

Primera llengua estrangera II

Matemàtiques II

Historia d’Espanya

Llengua Castellana i literatura II

Primera llengua estrangera II

Llatí II

Història d’Espanya

Llengua Castellana i literatura II

Primera llengua estrangera II

Matemàtiques aplicades a les CCSS II

Història d’Espanya

Llengua Castellana i literatura II

Primera llengua estrangera II

Fonaments de l’art II

Troncals opcionals

I cal triar una matèria entre les següents:

Dibuix Tècnic II

Química

I cal triar una matèria entre les següents:

Física

Biologia

 

I cal triar una matèria entre les següents:

Grec II

Historia de la Filosofia

Economia de l’empresa

I cal triar una matèria entre les següents:

Historia de l’Art

Geografia

I cal triar una matèria entre les següents:

Grec II

Historia de la Filosofia

Economia de l’empresa

I cal triar una matèria entre les següents:

Historia de l’Art

Geografia

I cal triar dos matèries entre les següents:

Cultura audiovisual II

Disseny

Específiques opcionals

I cal triar una matèria entre les següents:

Ciències de la Terra i del Medi Ambient

Tecnologia Industrial II

Tècniques d’Expressió Graficoplàstica

Psicologia

I cal triar una matèria entre les següents:

Geologia

Tecnologies de la Informació i de la Comunicació II

Francès Segona Llengua Estrangera

Historia de la Música i de la Dansa

Dibuix Artístic II

 

I cal triar una matèria entre les següents:

Ciències de la Terra i del Medi Ambient

Tecnologia Industrial II

Tècniques d’Expressió Graficoplàstica

Psicologia

I cal triar una matèria entre les següents:

Geologia

Tecnologies de la Informació i de la Comunicació II

Francès Segona Llengua Estrangera

Historia de la Música i de la Dansa

Dibuix Artístic II

 

I cal triar una matèria entre les següents:

Ciències de la Terra i del Medi Ambient

Tecnologia Industrial II

Tècniques d’Expressió Graficoplàstica

Psicologia

I cal triar una matèria entre les següents:

Geologia

Tecnologies de la Informació i de la Comunicació II

Francès Segona Llengua Estrangera

Historia de la Música i de la Dansa

Dibuix Artístic II

I cal triar una matèria entre les següents:

Ciències de la Terra i del Medi Ambient

Tecnologia Industrial II

Tècniques d’Expressió Graficoplàstica

Psicologia

I cal triar una matèria entre les següents:

Geologia

Tecnologies de la Informació i de la Comunicació II

Francès Segona Llengua Estrangera

Historia de la Música i de la Dansa

Dibuix Artístic II

 

Lliure configuració autonòmica obligatòria

Valencià: Llengua i literatura II

Tutoria

Valencià: Llengua i literatura II

Tutoria

Valencià: Llengua i literatura II

Tutoria

Valencià: Llengua i literatura II

Tutoria

 

 

CICLES FORMATIUS

La Formació Professional pretén que les titulacions professionals acrediten les persones, a més d’un nivell de formació, una qualificació professional. Açò significa passar d’un sistema que tradicionalment ha acreditat formació a un altre que a més acredite competència professional.

Per primera vegada al centre es pot cursar en horari de matí el següent cicle formatiu pertanyent a la família professional d’edificació i obra civil:

TÈCNIC SUPERIOR EN PROJECTES D’EDIFICACIÓ – TORN MATÍ  NOU CICLE!!

 

TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES – TORN  VESPRADA   

 

TÈCNIC MITJA EN PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA – TORN MATÍ

 

BORSA DE TREBALL PER A ANTICS ALUMNES DEL CENTRE    NOVETAT!!


La borsa de treball de l’IES Bellaguarda és un servei que el Centre posa a disposició de l’alumnat que ha aconseguit un títol de Formació Professional de Grau Mitjà o Superior en el centre, sempre que no hagen transcorregut més de 3 cursos acadèmics des que van finalitzar els seus estudis. Més informació en el següent enllaç. [Clica ací]

 

 

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

Els programes formatius de qualificació bàsica constitueixen una oferta formativa adaptada a les necessitats específiques de l’alumnat que ha abandonat l’ensenyança reglada sense haver aconseguit els objectius previstos en l’Educació Secundària Obligatòria. Aquests programes s’adaptaran a les circumstàncies personals dels  destinataris i posiblitaran la inserció sociolaboral d’aquestos.

Actualment a l’IES Bellaguarda es pot cursar en horari de matí el següent programa de Formació Professional Bàsica que pertany a la familia professional d’agrària:

AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS – GRAU BÀSIC